Information

Olja-vs.-InfrasWISS

Infravärme fungerar som t ex en kakelugn och som solen, båda strålar energi som värmer upp människor och föremål som i sin tur värmer upp den omgivande luften. Denna princip sparar ungefär 50 % av elkostnaden (elenergin) jämfört med traditionella radiatorer då dessa går omvägen att först värma luften som sedan värmer upp rummets ytor och föremål i rummet.

Om man ser det nationalekonomiskt skulle ett utbyte av elektriska radiatorer till infrapaneler kraftigt minska behovet av el och därmed kunna bidra till ett lägre energipris.Trots att infrapanelerna har en annorlunda konstruktion så ser de ut ungefär som vanliga elektriskaradiatorer. De har en slät yta bestående av härdat säkerhetsglas av mycket hög kvalité och finns i ett antal format och färger. De kan monteras på väggen där en radiator suttit men infrapaneler kan dessutom med fördel monteras i taket vilket ger möjlighet till en mer flexibel möblering då hänsyn inte behöver tas till panelernas placering.

Värmen är också densamma på golvnivå som vid innertaket, detta då panelerna värmer samtliga ytor och föremål vilka sedan fungerar som ”element” man uppnår vad som kallas termodynamisk balans i rummet och när denna balans är nådd, varierar temperaturen i ett rum med normal takhöjd mellan golv och tak med 1 till 3 grader, beroende på rummets isolering.
Detta skall jamföras med vattenburen värme eller direktverkande elektriska radiatorer där det ofta skiljer upp till 10 grader mellan golv och tak vilket innebär att man behöver ha en högre temperatur i rummet för att känna sig komfortabel ”på golvnivå”.